HomeChuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán

chuan muc ke toan so 30

Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu

0
Chuẩn mực kế toán số 30 - Lãi trên cổ phiếu được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi tiết các nội dung...

Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

0
Chuẩn mực kế toán số 19 - Hợp đồng bảo hiểm được Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi tiết các nội dung...
chuan muc ke toan so 18

Chuẩn mực kế toán số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ...

0
Chuẩn mực kế toán số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ...

Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh

0
Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh được ban hành và công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính.  Chi tiết các nội dung...

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính...

0
Chuẩn mực kế toán số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày...
- Advertisment -

Most Read