admin

187 POSTS0 COMMENTS
https://ketoanexcel.vn

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Excise Tax)

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những loại thuế gián thu tại Việt Nam đánh vào các mặt hàng đặc biệt. Hãy cùng...

Vốn điều lệ là gì? Quy định về góp vốn điều lệ doanh nghiệp

Vốn điều lệ là gì? Khi góp vốn điều lệ cần tuân thủ theo các quy định gì? Hãy cùng Kế toán Excel tìm...

Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (Earning Per Share)

EPS là gì? cách tính EPS ra sao? EPS đóng vai trò gì trong tài chính doanh nghiệp? Hãy cùng Kế toán Excel tìm...

Hạch toán Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang – Tài khoản 154

Hướng dẫn Hạch toán Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trên Tài khoản 154 theo Thông tư 200. Các nguyên tắc kế toán...

Hạch toán Phải trả cho người bán – Tài khoản 331

Hướng dẫn Hạch toán Phải trả cho người bán trên Tài khoản 331 theo Thông tư 200. Các nguyên tắc kế toán cần tuân thủ Hạch...

Hạch toán Xây dựng cơ bản dở dang – Tài khoản 241

Hướng dẫn Hạch toán Xây dựng cơ bản dở dang trên Tài khoản 241 theo Thông tư 200. Các nguyên tắc kế toán cần tuân...

Hạch toán Chi phí phải trả – Tài khoản 335

Hướng dẫn Hạch toán Chi phí phải trả trên Tài khoản 335 theo Thông tư 200. Các nguyên tắc kế toán cần tuân thủ Hạch toán...

Hạch toán Phải trả, phải nộp khác – Tài khoản 338

Hướng dẫn Hạch toán Phải trả, phải nộp khác trên Tài khoản 338 theo Thông tư 200. Các nguyên tắc kế toán cần tuân thủ Hạch...

Hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Tài khoản 421

Hướng dẫn Hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Tài khoản 421 theo Thông tư 200. Các nguyên tắc kế toán cần...

Hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – Tài khoản 511

Hướng dẫn Hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Tài khoản 511 theo Thông tư 200. Các nguyên tắc kế...

TOP AUTHORS

187 POSTS0 COMMENTS

Most Read