HomeBiểu mẫu

Biểu mẫu

mau to khai dieu chinh bo sung thong tin dang ky thue

Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

0
Mẫu 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC được thay thế từ ngày 17/1/2021 cho mẫu 08-MST theo Thông...
bien ban kiem ke tscd

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mới nhất 05-TSCĐ

0
Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mới nhất 05-TSCĐ theo Thông tư 200 và Thông tư 133. Các bạn lưu ý sử dụng đúng mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố...
hop dong khoan viec

Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất năm 2021

0
Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất, hợp đồng khoán việc năm 2021. Hợp đồng khoán việc bao gồm nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thù lao, quyền và nghĩa vụ, các...
mau phu luc hop dong lao dong

Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất năm 2021

0
Phụ lục hợp đồng lao động là một trong những thành phần quan trọng thuộc hợp đồng lao động được sử dụng để quy định chi tiết hay để sửa đổi và bổ sung...
bien ban doi chieu cong no

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2022

0
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2022. Tải ngay mẫu biên bản đối chiếu công nợ tự thiết kế mới nhất. Chi tiết mẫu như sau:           CÔNG TY...

Most Read