admin

187 POSTS0 COMMENTS
https://ketoanexcel.vn

Chi phí trả trước là gì? Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn

Chi phí trả trước là một trong những tài khoản kế toán quan trọng mà các kế toán viên cần đặc biệt lưu ý...

Tài sản lưu động (Current Assets) là gì?

Tài sản lưu động là gì? Tài sản lưu động (tiếng Anh là Current Assets) là toàn bộ các tài sản của một công ty...

Hóa đơn thương mại là gì? Các quy định về hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại là một trong những chứng từ cực kì quan trọng trong mua bán quốc tế bởi nó thể hiện rõ...

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì? Để làm gì?

Hóa đơn chuyển đổi là gì? Khái niệm hóa đơn chuyển đổi Hóa đơn chuyển đổi là loại hóa đơn, chứng từ được chuyển đổi từ...

Lịch nộp tờ khai và báo cáo thuế năm 2021

Kế toán Excel gửi tới các bạn lịch nộp báo cáo thuế cho năm 2021, dành cho các kế toán viên doanh nghiệp phải...

Nợ ngắn hạn là gì? Có những loại nợ ngắn hạn nào?

Các khoản nợ trong tài chính doanh nghiệp là vô cùng bình thường. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu biết về các loại...

MST là gì? Cấu trúc và ý nghĩa các số trong mã số thuế

Mã số thuế là một trong những khái niệm cơ bản mà người lao động nói chung và các kế toán công ty, doanh...

TOP AUTHORS

187 POSTS0 COMMENTS

Most Read