Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

0
521

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu cho các doanh nghiệp vô cùng đơn giản.

Hiện nay hầu hết các công ty, tổ chức doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, chỉ một số lĩnh vực đặc biệt mới được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.

dang ky su dung hoa don dien tu

Nội dung bài viết

Đối tượng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  Đối tượng #1: Các đối tượng thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử có mã

  • Các tổ chức và doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế, không phân biệt giá trị từng lần
  • Các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện bắt buộc có thực hiện sổ sách kế toán, thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, xây dựng có doanh thu năm kề trước 3 tỷ trở lên hoặc lĩnh vực thương mại, dịch vụ có doanh thu năm kề trước 10 tỷ trở lên.
  • Các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  Đối tượng #2: Các đối tượng thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

  • Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, điện lực, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường sắt, đường thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, y tế, bảo hiểm, kinh doanh thương mại điện tử, siêu thị…
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thông qua phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng tra cứu, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và có thể đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử tới bên mua cùng cơ quan thuế.

  Đối tượng #3: Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không thu tiền

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho các đối tượng trên, các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn/ của Tổng cục thuế

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119 như ảnh dưới đây (tải xuống):

mau so 1 phu luc dinh kem nd119/2018/ndcp

Bước 3: Sau 1 ngày làm việc, nếu Cơ quan thuế chấp nhận cho doanh nghiệp bạn sử dụng hóa đơn điện tử thì họ sẽ gửi thông báo theo mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 về về chấp nhận hay từ chối đăng ký sử dụng hóa đơn có mã/không có mã.

Lưu ý:

  • Tới thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức phải hủy hết hóa đơn giấy chưa sử dụng.
  • Các trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì tổ chức nên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã.
  • Cơ quan thuế sẽ rà soát doanh nghiệp và tổ chức và sẽ gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục đính kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.