Cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo quy định

0
1427

Hủy hóa đơn đơn điện tử là một trong những công việc quan trọng mà các kế toán cần phải nắm rõ để thực hiện theo quy định.

Trong khuôn khổ bài viết này, Kế toán Excel sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức quan trọng về xử lý hủy hóa đơn điện tử nhé.

Các trường hợp hủy hóa đơn điện tử

Các trường hợp được hủy hóa đơn điện tử theo quy định bao gồm:

  Trường hợp #1: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế đã phát hiện sai sót

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

  • Nếu phát hiện sai sót trong trường hợp này cần phải hủy bỏ hóa đơn. Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.
  • Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

  Trường hợp #2: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế mới phát hiện sai sót

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

  • Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
  • Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh (tăng hoặc giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT… tiền thuế GTGT cho hóa đơn số… ký hiệu…
  • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua sẽ kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra.
  • Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

  Trường hợp #3: Hóa đơn quá thời hạn lưu trữ (10 năm)

Khi hóa đơn hết thời hạn lưu trữ (theo quy định của Luật kế toán là 10 năm), nếu như không có bất kì quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì doanh nghiệp được phép tiêu hủy hóa đơn.

Một số lưu ý:

  • Doanh nghiệp hủy bỏ hóa đơn nhưng phải đảm bảo tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa được hủy.
  • Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không gây ảnh hưởng tới hệ thống thông tin
  • Thủ tục hủy hóa đơn điện tử thực hiện tương tự với thủ tục hủy hóa đơn truyền thống theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 53/2010/TT-BTC.

Cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành

Hiện nay có rất nhiều đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Tùy theo bạn đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của bên nào mà sẽ có cách hủy riêng nhé.

Để thực hiện hủy hóa đơn điện tử, các bạn liên hệ tới số điện thoại chăm sóc khách hàng của đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử và nhờ họ hỗ trợ nhé.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới việc hủy hóa đơn điện tử.

Xem thêm: Thủ tục hủy hóa đơn GTGT mới nhất