Hướng dẫn lập tờ khai thuế 01/GTGT bằng phần mềm HTKK

0
875

Lập tờ khai thuế GTGT là một bước quan trọng trong quy trình nộp tờ khai thuế qua mạng của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ bài viết này, hãy cùng Kế toán Excel tham khảo cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhé.

Nội dung bài viết

Chuẩn bị lập tờ khai thuế GTGT

Các bạn cần chú ý một số điều sau:

 • Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, đây là mẫu tờ khai dành cho doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.
 • Sử dụng phần mềm HTKK để lập tờ khai, nếu các bạn chưa biết hay chưa cài đặt có thể tải xuống và xem hướng dẫn cài đặt trong bài viết Phần mềm HTKK nhé.
 • Doanh nghiệp không phát sinh thuế đầu ra, đầu vào vẫn phải kê khai và nộp tờ khai như thường (tích vào chỉ tiêu 21 – Cột giá trị HHDV)lap to khai thue gtgt 01 gtgt khau tru

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT

  Bước #1: Đăng nhập phần mềm HTKK

Tại phần Thuế Giá Trị Gia Tăng, bạn chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01-GTGT).

Màn hình sẽ hiển thị bảng Chọn kỳ tính thuế.

Bạn lựa chọn vào Tờ khai tháng/Tờ khai quý phụ thuộc theo thời hạn cần kê khai.

Lựa chọn Quý hiện tại -> Ấn Đồng ý màn hình sẽ hiển thị bảng như sau:

ke khai thue gtgt bang phan mem htkk

  Bước #2: Điền các chỉ tiêu theo hướng dẫn

Các chỉ tiêu trong bảng trên các bạn điền như sau:

 • Chỉ tiêu 21: Nếu trong kỳ công ty không phát sinh hóa đơn, thuế đầu ra, vào thì ấn tích vào ô dưới đầu tiên cột GIÁ TRỊ HHDV nhé.
 • Chỉ tiêu 22: Số tiền thuế ghi trên chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế GTGT kỳ trước. Nếu má tính còn dữ liệu từ kỳ trước thì nó sẽ tự cập nhật, còn không bạn sẽ phải điền tay.

    Phần 1. Kê khai hóa đơn đầu vào

 • Chỉ tiêu 23: Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ công ty đã mua trong kỳ chưa có thuế GTGT.
 • Chỉ tiêu 24: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dù được khấu trừ hay không khấu trừ.
 • Chỉ tiêu 25: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ, chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ thôi nhé.

    Phần 2: Kê khai hóa đơn đầu ra

Các bạn cần xác định rõ bên mình kinh doanh các mặt hàng gì, chịu thuế suất như nào. Có tổng cộng 5 trường hợp như sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế
 • Thuế suất 0%
 • Thuế suất 5%
 • Thuế suất 10%
 • Không phải tính nộp thuế

Xem chi tiết hơn các loại thuế suất trong bài viết về Thuế giá trị gia tăng.

Sau khi xác định rõ, chúng ta cùng hoàn thành các chỉ tiêu trong kê khai hóa đơn đầu ra nhé.

 • Chỉ tiêu 26: Tổng doanh thu của bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế
 • Chỉ tiêu 27, 28: Tự cập nhật
 • Chỉ tiêu 29: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 0%
 • Chỉ tiêu 30, 31: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 5% và Tiền thuế GTGT.
 • Chỉ tiêu 32, 33: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 10% và Tiền thuế GTGT.
 • Chỉ tiêu 32a: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (quy định tại Điều 5 Thông tư 219).
 • Chỉ tiêu 34, 35, 36: Tự cập nhật

Lưu ý: Chỉ tiêu số 37 và 38 chỉ thực hiện nếu bạn có kê khai cần bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

 • Chỉ tiêu 37: Chỉ tiêu giảm

Nếu sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong mà chỉ tiêu 43 xuất hiện trên Phụ lục KHBS của kỳ trước nằm trong ngoặc (có nghĩa là bị âm vì giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau) thì bạn cần điền số tiền đó vào chỉ tiêu 37 của kỳ đang kê khai.

 • Chỉ tiêu 38: Chỉ tiêu tăng

Ngược lại với chỉ tiêu 37, cụ thể là nếu sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong mà chỉ tiêu 43 xuất hiện trên phụ lục KHBS và không nằm trong ngoặc, các bạn sẽ điền số tiền đó vào chỉ tiêu 38.

 • Chỉ tiêu 39, 40, 41, 42, 43: Tự cập nhật
 • Chỉ tiêu 40b: Áp dụng cho trường hợp NNT là đối tượng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đang cvos dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, TP trực thuộc TW cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư. Cần lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Lưu ý: Số liệu trên chỉ tiêu 40b tương ứng với số trên chỉ tiêu 28a thuộc tờ khai thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) và giá trị trên chỉ tiêu 28a này không được lớn hơn giá trị của chỉ tiêu 40a.

 • Chỉ tiêu 40: Mang số tiền xuất hiện ở chỉ tiêu 40 này đi nộp nhé. Nếu không xuất hiện thì thôi.
 • Chỉ tiêu 43: Số tiền xuất hiện ở chỉ tiêu 43 sẽ được tự động cập nhật sang chỉ tiêu 22 của kỳ kê khai thuế sau.

Sau khi đã kê khai xong hết các chỉ tiêu, các bạn cần kiểm tra lại 1 lượt cho chính xác rồi ấn Kết xuất XML nhé.

Sau khi đã có file XML của tờ khai thuế GTGT, các bạn có thể tiếp tục các bước tiếp theo trong việc kê khai thuế qua mạng rồi.