MST là gì? Cấu trúc và ý nghĩa các số trong mã số thuế

0
1155

Mã số thuế là một trong những khái niệm cơ bản mà người lao động nói chung và các kế toán công ty, doanh nghiệp nói riêng cần phải hiểu và nắm rõ.

Trong bài viết này, Kế toán Excel sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mã số thuế cũng như các loại mã số thuế hiện nay tại Việt Nam.

Nội dung bài viết

1. Mã số thuế là gì?

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC:

Mã số thuế (tiếng Anh là Tax Code) là mã số do cơ quan quản lý thuế cấp cho người, cá nhân và tổ chức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cơ quan quản lý Nhà nước thông qua mã số thuế có thể nhận biết và xác định người, tổ chức nộp thuế, bao gồm cả các tổ chức có hoạt động xuất, nhập khẩu.

Cấu trúc của mã số thuế

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC:

 • Mã số thuế tại Việt Nam là một dãy các chữ số
 • Cấu trúc của mã số thuế bao gồm 3 chữ số như sau:

N0N1  N2N3N4N5N6N7N8  N9N10N11N12

Ý nghĩa của các số trong mã số thuế

Ý nghĩa các số trong Mã số thuế như sau:

 • 2 số đầu N0N1: Số phân khoản tỉnh cấp mã số thuế quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh, trong đó:
  • Số phân khoảng tỉnh: Dành cho các cá nhân, hộ, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh
  • Số không phân khoảng tỉnh: Dành cho các cá nhân khác
 • 7 số tiếp theo N2N3N4N5N6N7N8: Các số theo cấu trúc xác định, tăng dần từ 0000001 tới 9999999
 • 1 số tiếp theo N10: Chữ số kiểm tra
 • Dấu gạch ngang “-“: Ký tự ngăn cách 10 số đầu và 3 số cuối
 • 3 số cuối: N10N11N12: Đánh dựa theo đơn vị trực thuộc, chi nhánh người nộp thuế độc lập và đơn vị chính (đánh số từ 001 tới 999)

Các loại mã số thuế

Hiện nay có 2 loại mã số thuế mà các doanh nghiệp cần quan tâm, bao gồm:

 • Mã số thuế cá nhân (hay mã số thuế thu nhập cá nhân): Được cấp cho các cá nhân nộp thuế, có thể ủy thác cho doanh nghiệp nơi cá nhân làm việc nộp hộ thuế TNCN hoặc tự mình thực hiện.
 • Mã số thuế doanh nghiệp (hay mã số thuế công ty): Được cấp cho các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế cho nhà nước.

Trên đây là những thông tin về mã số thuế, hi vọng phần nào giúp các bạn có thêm hiểu biết về hệ thống kế toán thuế doanh nghiệp hiện nay.