Điều kiện và thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mới nhất 2021

0
2759

Khi không còn người phụ thuộc, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục cắt giảm người phụ thuộc.

Trong bài viết này, Kế toán Excel sẽ chia sẻ với các bạn về quy trình, thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mới nhất theo quy định năm 2021.

-> Xem thêm: Người phụ thuộc là những ai?

Nội dung bài viết

Các trường hợp cắt giảm người phụ thuộc

Người nộp thuế cần làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc trong các trường hợp sau:

 • Khi con cái đã đến tuổi thành niên và có thu nhập vượt quá mức quy định;
 • Khi vợ hoặc chồng đã khôi phục khả năng lao động;
 • Khi bố mẹ không có khả năng lao động đã mất.

Hồ sơ, thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

  Trường hợp #1: Cá nhân thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

Hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc trường hợp với cá nhân thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm:

 • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (tải xuống)
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân / Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên)
 • Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi);
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

  Trường hợp #2: Cá nhân thông báo thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

Hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc trường hợp với cá nhân thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập bao gồm:

 • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập.
 • Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Quy trình cắt giảm người phụ thuộc trên HTKK

Tải và cài đặt phần mềm HTKK.

Các bước cắt giảm người phụ thuộc trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế như sau:

Bước 1: Truy cập phần mềm HTKK => Điền mã số thuế doanh nghiệp => Đồng ý

Bước 2: Chọn Thuế thu nhập cá nhân => Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh => Điền năm tính thuế => Đồng ý

Bước 3: Nhập thông tin vào dựa theo thông tin trong bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng.

ke khai thong tin nguoi phu thuoc cat giam
Kê khai thông tin người phụ thuộc cắt giảm
 • Phần thông tin thời gian tính giảm trừ: Cần cắt giảm người phụ thuộc từ thời gian nào thì điền vào cột đến tháng.
 • Trong trường hợp ảnh như trên, NNT đăng ký cắt giảm NPT đến hết tháng 10 năm 2019 => cột đến tháng sẽ để là 10/2019.
 • Từ tháng: Ghi bắt đầu đăng ký 01/2019
 • Đến tháng: Ghi tháng kết thúc đăng ký 10/2019
thong tin thoi gian tinh giam tru
Nhập thông tin thời gian tính giảm trừ

Bước 4: Ấn Ghi để ghi lại dữ liệu đã kê khai phía trên => ấn Đóng.

ghi lai du lieu da ke khai
Ấn Ghi để ghi lại các dữ liệu đã kê khai phía trên

Bước 5: Ấn Kết xuất => chọn Kết xuất XML => Kết xuất và chọn ổ đĩa để lưu file XML sẽ gửi cho cơ quan thuế.

Lưu ý: Đặt Folder tiếng Việt không có dấu, không có ký tự đặc biệt.

ket xuat to khai cat giam nguoi phu thuoc
Kết xuất tờ khai cắt giảm người phụ thuộc

Bước 6: Nộp tờ khai vừa kết xuất cho cơ quan thuế