Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp

0
1503

Hiện nay đa phần người lao động đều ủy quyền cho công ty chi trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay mình. Theo đó, người lao động cần đáp ứng các điều kiện cần thiết để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Vậy điều kiện đó là gì? Các trường hợp nào được ủy quyền và không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN? Tham khảo chi tiết ngay trong bài viết này.

uy quyen quyet toan thue tncn

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung bởi Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, các cá nhân có thu nhập từ tiền lương ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (doanh nghiệp, công ty…) quyết toán thuế TNCN thay nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm:

 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN (tải xuống)
 • Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2021

Một số trường hợp không được phép ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo Công văn 5749/CT-TNCN, các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị chi trả lương bao gồm:

 • Người lao động đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, trừ trường hợp DN đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho người lao động.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 1 doanh nghiệp nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không còn làm việc tại DN đó.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp.
 • Người lao động chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.
 • Người lao động chưa đăng ký mã số thuế cá nhân;
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo phải tự khai quyết toán thuế kèm hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC.