Hóa đơn bán hàng trực tiếp là gì? Có được kê khai thuế không?

0
1671

Hóa đơn bán hàng trực tiếp là một trong những loại hóa đơn quan trọng mà kế toán cần nắm rõ thông tin.

Nội dung bài viết

Hóa đơn trực tiếp là gì?

Hóa đơn trực tiếp là loại hóa đơn do Chi cục Thuế cấp cho cá nhân kinh doanh đã nộp thuế kê khai theo phương pháp trực tiếp, kinh doanh hóa đơn lẻ hay cá nhân không kinh doanh thường xuyên.

Hóa đơn trực tiếp còn được gọi là hóa đơn bán hàng trực tiếp hay hóa đơn bán hàng thông thường.

Hóa đơn bán hàng thông thường là loại hóa đơn bán lẻ được cơ quan thuế công nhận, dùng để cấp cho các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tư nhân không phải công ty.

Lưu ý: Hóa đơn bán hàng trực tiếp chỉ có giá trị pháp lý nếu được cấp bởi chi cục thuế.

hoa don ban hang truc tiep

Đối tượng sử dụng hóa đơn trực tiếp

Theo Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, đối tượng sử dụng hóa đơn trực tiếp bao gồm:

  • Tổ chức không phải doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, sản xuất (bao gồm cả hợp tác xã, ban quản lý dự án, nhà thầu nước ngoài)
  • Hộ, cá nhân tự kinh doanh
  • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ăn theo tỷ lệ % doanh thu.
  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự tin, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế.
  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tụ in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế không?

Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

=> Như vậy sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hóa đơn trực tiếp có phải kê khai thuế không?

Theo Công văn số 3430/TCT-KK của Tổng cục thuế:

Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Theo Công văn 736/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Lào Cai:

Đối với các số hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì công ty không kê khai vào bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT.

-> Hóa đơn này nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Luật thuế TNDN thì công ty được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.

Hiện tại trên phần mềm HTKK cũng đã bỏ các phụ lục 01-1, 01-2 nên không cần kê khai nữa nhé. Nếu các bạn vẫn muốn kê khai thì có thể kê khai trực tiếp vào Chỉ tiêu 23 trên Tờ khai 01/GTGT.