Tỷ suất lợi nhuận, ROS, ROE là gì? Cách tính ROS, ROE

0
3372

Xin chào! Tỷ suất lợi nhuận là một trong những số liệu quan trọng để đánh giá lợi nhuận, tình hình kinh doanh và phát triển của một doanh nghiệp.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tỷ suất lợi nhuận là gì, tỷ suất lợi nhuận bao nhiêu thì là đủ nhé.

Nội dung bài viết

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận hay Biên lợi nhuận (tiếng Anh là Profit Margin) là tỷ số giữa lợi nhuận với vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong kỳ đó.

Tỷ suất lợi nhuận hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận ròng thể hiện % doanh thu đã chuyển thành lợi nhuận. Hiểu đơn giản, % đó cho biết doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi đồng bán hàng.

Thông qua tỷ suất lợi nhuận có thể thấy được tình hình sinh lợi thực tế của công ty, từ đó mà tính được lãi ròng của các cổ đông trong doanh nghiệp.

ty suat loi nhuan

Các loại tỷ suất lợi nhuận được quan tâm

Tỷ suất lợi nhuận bao gồm 2 loại:

  • Tỷ suất lợi nhuận sinh lợi
  • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

    #1 Tỷ suất lợi nhuận sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận sinh lời là tỷ số giữa lợi nhuận thu được với tổng số vốn đầu tư trong một thời kỳ (có thể là 1 tháng, 1 quý, 6 tháng hay 12 tháng).

Tỷ suất lợi nhuận sinh lời bao gồm:

  #1.1 Tỷ suất sinh lời trên vốn sở hữu (Return On Equity – ROE)

roe

Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu cho biết số lợi nhuận thu được về sau khi đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh.

Công thức tính:

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn sở hữu) x 100%

  #1.2 Tỷ suất sinh lời trên tài sản (Return On Assets – ROA)

roa

Công thức tính:

ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) x 100%

ROA thể hiện cho tính hiệu quả trong quá trình tổ chức, quản lý các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra nó cũng phản ánh khả năng sinh lời dựa trên tổng tài sản bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay. Chính bởi vậy nên khi tính ROA sẽ cần phải tính cả lãi suất khoản vay và thuế TNDN.

Công thức tính lại như sau:

ROA = (EBIT – Luận nhuận trước lãi vay và thuế/Tổng tài sản) x 100%

hoặc:

ROA = ([Lợi nhuận sau thuế + Lãi vay x (1 – Thuế TNDN)]/Tổng tài sản ) x 100%

    #2 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (tiếng Anh là Return On Sales) là tỷ số giữa lợi nhuận thu được và tổng doanh thu trong một kỳ.

ros

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:

ROS = (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu)x100 (%)

Vai trò và ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS như sau:

  • Các nhà đầu tư có thể nắm bắt tương quan tình hình phát triển của doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp có thể nắm rõ số vốn mình đã bỏ ra cũng như lợi nhuận thu về là bao nhiêu. Từ đó có thể đưa ra các phương án điều chỉnh hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty một cách phù hợp.
  • Chỉ số này khác nhau giữa mỗi ngành và mỗi thời kì. Chính vì vậy chúng ta chỉ có thể so sánh chỉ số này với các công ty cùng ngành và trong cùng một kỳ mà thôi.