Chi phí vốn (Capex) là gì? Ý nghĩa của chi phí vốn

0
1131

Là một trong những chỉ số đáng được quan tâm trong tài chính doanh nghiệp. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu chi tiết về chi phí vốn thì đây chính là bài viết dành cho bạn.

Capex là gì?

Chi phí vốn (tiếng Anh là Capital Expenditures – viết tắt là CapEx) là khoản tiền được công ty sử dụng để mua, nâng cấp và duy trì các vật chất như tài sản, nhà máy, văn phòng, công nghệ hay thiết bị.

CapEx thường được sử dụng để thực hiện các dự án hay khi đầu tư mới cho một công ty. Chi phí vốn cho tài sản cố định có thể bao gồm chi phí sửa chữa, mua thiết bị, xây dựng nhà máy mới… Loại chi phí tài chính này được thực hiện bởi các công ty để tăng phạm vi hoạt động hay một số lợi ích kinh tế khác.

chi phi von la gi

Ý nghĩa của CapEx

CapEx cho chúng ta biết một công ty đang đầu tư bao nhiêu vào tài sản cố định hiện có và tài sản cố định mới để duy trì và phát triển doanh nghiệp.

CapEx là bất kì loại chi phí nào mà 1 công ty vốn hóa hoặc thể hiện trên bảng cân đối kế toán của mình như 1 khoản đầu tư chứ không phải trên báo cáo thu nhập dưới dạng 1 khoản chi tiêu.

Vốn hóa một tài sản đòi hỏi công ty phải phân bổ chi phí chi tiêu trong suốt tuổi thọ sử dụng của sản phẩm đó.

Số lượng chi tiêu vốn mà 1 công ty có thể có phụ thuộc vào ngành. Một số ngành sử dụng nhiều vốn nhất có mức chi tiêu vốn cao nhất bao gồm khai thác và sản xuất dầu khí, dịch vụ viễn thông, sản xuất hàng công nghiệp…

CapEx có thể tìm thấy trong phần dòng tiền từ các hoạt động đầu tư trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nhà phân tích có thể tính toán chi tiêu vốn bằng cách sử dụng các dữ liệu từ báo cáo thu kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán của công ty. Trên báo cáo kết quả kinh doanh, có thể thấy phần chi phí khấu hao được ghi nhận cho kỳ hiện tại. Trên bảng cân đối kế toán có thể xác định số dư mục hàng bất động sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) của kỳ hiện tại.

Xác định số dư PP&E kỳ trước của công ty và lấy chênh lệch giữa hai yếu tố này để tìm ra sự thay đổi trong số dư PP&E của công ty. Thêm sự thay đổi của PP&E vào chi phí khấu hao kỳ hiện tại để tính đến chi phí vốn CapEx kỳ hiện tại của công ty.