Dòng tiền là gì? Phân tích dòng tiền dưới góc độ tài chính

0
8747

Dòng tiền (Cash Flow) là một trong những khái niệm quan trọng trong tài chính doanh nghiệp. Nếu bạn đang quan tâm tới thông tin này thì mời tham khảo chi tiết hơn trong bài viết này nhé.

dong tien la gi

Nội dung bài viết

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền (tiếng Anh là Cash Flow) chỉ số tiền ròng cùng với các khoản khác có giá trị tương đương tiền được chuyển ra vào một doanh nghiệp.

Về cơ bản, khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông của doanh nghiệp được xác định bằng khả năng dòng tiền dương, cụ thể hơn là tối đa hóa dòng tiền tự do (Free Cash Flow – FCF).

Dòng tiền tự do (FCF) là một thước đo được các nhà phân tích sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty, CFC thể hiện lượng tiền mặt mà một công ty tạo ra sau khi hạch toán các dòng tiền để hỗ trợ hoạt động và duy trì tài sản vốn.

Dòng tiền của một công ty dương cho thấy công ty đó đang bổ sung vào việc dự trữ tiền mặt và có thể tái đầu tư vào công tư, trả tiền cổ đông hoặc giải quyết các khoản nợ trong tương lai.

Dòng tiền có 3 dạng:

  • Dòng tiền hoạt động: Gồm tất cả tiền mặt được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh chính của công ty.
  • Dòng tiền đầu tư: Các khoản mua tài sản vốn và đầu tư vào các dự án kinh doanh khác
  • Dòng tiền tài trợ: Các khoản thu được từ việc phát hành nợ và vốn cổ phần cũng như các khoản thanh toán của công ty.

Sử dụng dòng tiền như thế nào?

Việc đánh giá số lượng, thời điểm và sự thiếu chắc chắn của các luồng tiền ra vào công ty là một trong những mục tiêu cơ bản của báo cáo tài chính.

Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư, dòng tiền tài trợ là điều cần thiết để có thể đánh giá tính thanh toán, linh hoạt và hiệu quả tài chính tổng thể của một công ty.

Dòng tiền dương cho thấy tài sản lưu động của một công ty đang tăng lên. Điều này cho phép công ty thanh toán các khoản nợ, tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, trả tiền cổ đông, thanh toán chi phí và tạo ra cơ hội chống lại các thách thức về tài chính trong tương lai.

Các công ty có tài chính mạnh mẽ có thể tận dụng tốt các khoản đầu tư sinh lời tốt. Họ cũng có giá tốt hơn trong thời kỳ suy thoái bằng cách tránh các khoản chi phí trong giai đoạn khủng hoảng tài chính.

Phân tích dòng tiền dưới góc độ tài chính

  # Phân tích tính thanh khoản thông qua dòng tiền

Ngay cả những công ty có lãi vẫn có thể thất bại nếu hoạt động kinh doanh của họ không tạo ra đủ lượng tiền mặt để duy trì tính thanh khoản. Điều này có thể xảy ra nếu lợi nhuận bị ràng buộc bởi các khoản phải thu chưa được thanh toán và hàng tồn kho quá nhiều, hoặc nếu một công ty chi tiêu quá nhiều cho chi phí tài sản cố định.

Do vậy, nếu các nhà đầu tư và chủ nợ muốn biết công ty liệu có đủ tiền và các khoản tương đương tiền để thanh toán nợ ngắn hạn, các khoản nợ hiện tại bằng tiền mặt nó tạo ra từ hoạt động kinh doanh hay không có thể tham khảo về chỉ số khả năng trả nợ.

Tỷ số khả năng trả nợ = Thu nhập hoạt động ròng / Mức chi trả nợ

Tính thanh khoản cho chúng ta biết khá nhiều thứ. Một công ty có thể có nhiều tiền mặt vì nó đang thế chấp tiềm năng tăng trưởng trong tương lai bằng cách bán bớt tài sản dài hạn hoặc gánh các khoản nợ không bền vững.

  # Phân tích dòng tiền tự do

Để thấy lợi nhuận thực sự của doanh nghiệp, các nhà phân tích cần nhìn vào dòng tiền tự do. Đây thực sự là một thước đo tốt với hiệu quả tài chính, hơn cả thu nhập ròng bởi nó cho thấy công ty còn lại bao nhiêu tiền để mở rộng kinh doanh hoặc trả tiền cho cổ đông sau khi đã trả cổ tức, mua lại cổ phiếu và trả nợ.

Dòng tiền tự do = Dòng tiền hoạt động – Chi phí tài sản cố định

  #Dòng tiền tự do không có đòn bẩy

Để đo lường dòng tiền tự do một công ty tạo ra, hãy sử dụng dòng tiền tự do không có đòn bẩy. Đây là dòng tiền của công ty không bao gồm các khoản thanh toán lãi vay và nó cho biết công ty có bao nhiêu tiền mặt trước khi tính tới các nghĩa vụ tài chính.

Sự khác biệt giữa dòng tiền tự do có đòn bẩy và không có đòn bẩy cho thấy nếu doanh nghiệp hoạt động quá mức hoặc hoạt động với số nợ phù hợp.