Chi phí cố định của doanh nghiệp là gì?

0
4543

Trong quản lý tài chính doanh nghiệp, chi phí cố định là một khái niệm quan trọng được sử dụng để tính toán và quản lý chi phí của công ty. Việc hiểu rõ về chi phí cố định và các chiến lược giảm thiểu nó có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, tăng cường lợi nhuận và trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường.

Cùng tìm hiểu về chi phí cố định với bài viết sau đây của Kế toán Excel.

Nội dung bài viết

1. Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định (tiếng Anh là Fixed costs) là một loại chi phí mà không thay đổi theo mức độ sản xuất hoặc doanh thu của doanh nghiệp. Đây là những khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho các tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, đất đai.

Dù sản xuất hoặc doanh thu tăng hoặc giảm, chi phí cố định vẫn không thay đổi. Ví dụ về chi phí cố định bao gồm: tiền thuê nhà xưởng, tiền trả cho văn phòng đại diện, lương của nhân viên quản lý, tiền trả cho bảo trì thiết bị.

chi phi co dinh

Chi phí cố định là một trong những thành phần quan trọng của chi phí sản xuất và cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Những vai trò chính của chi phí cố định trong quản lý tài chính doanh nghiệp bao gồm:

 • Giúp tính toán giá thành sản phẩm: Chi phí cố định là một phần không thể thiếu trong việc tính toán giá thành sản phẩm. Nếu không tính toán chi phí cố định đầy đủ, doanh nghiệp sẽ không biết được chi phí thực tế để sản xuất một sản phẩm và do đó có thể dẫn đến lỗ hoặc không có lợi nhuận.
 • Giúp quản lý chi phí: Chi phí cố định cũng là một công cụ hữu ích để quản lý chi phí. Doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin về chi phí cố định để quản lý tài nguyên, tăng cường hiệu suất và giảm chi phí tổng thể.
 • Đóng góp vào quyết định đầu tư: Chi phí cố định cũng ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Khi đánh giá tính khả thi của một dự án mới, doanh nghiệp cần phải xác định chi phí cố định của dự án đó để đảm bảo rằng nó có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
 • Ảnh hưởng đến lợi nhuận: Chi phí cố định là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải xác định mức chi phí cố định để tính toán lợi nhuận và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Chi phí cố định có vai trò quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp và doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng nó được tính toán và quản lý một cách chính xác.

2. Các loại chi phí cố định

Có nhiều loại chi phí cố định khác nhau, phổ biến nhất là:

 • Chi phí cố định sản xuất: đây là chi phí không thay đổi khi sản lượng sản xuất thay đổi. Các ví dụ bao gồm chi phí thuê nhà xưởng, chi phí máy móc thiết bị, lương nhân viên sản xuất.
 • Chi phí cố định kinh doanh: đây là chi phí cố định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào mức độ sản xuất hoặc doanh thu. Các ví dụ bao gồm chi phí thuê mặt bằng, chi phí lương nhân viên văn phòng, chi phí quản lý.
 • Chi phí cố định tài chính: đây là chi phí không thay đổi dựa trên mức độ hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các ví dụ bao gồm chi phí lãi vay, chi phí thuê vốn.
 • Chi phí cố định sản phẩm: đây là chi phí không thay đổi khi số lượng sản phẩm thay đổi, nhưng có thể thay đổi khi sản phẩm được nâng cấp hoặc thay đổi. Các ví dụ bao gồm chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí tiếp thị,…

Các loại chi phí cố định này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp và ảnh hưởng đến khả năng lợi nhuận của doanh nghiệp.

3. Cách tính chi phí cố định

Có một số cách để tính toán chi phí cố định trong doanh nghiệp, tùy thuộc vào cách phân loại và định nghĩa chi phí cố định của từng doanh nghiệp cụ thể. Dưới đây là một số phương pháp thường được sử dụng:

 • Phương pháp theo kinh phí: Theo phương pháp này, chi phí cố định được tính dựa trên chi phí thực tế của một khoảng thời gian. Cụ thể là chi phí cố định được tính bằng tổng chi phí của tất cả các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong một khoảng thời gian, chia cho số sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp trong cùng khoảng thời gian đó.
 • Phương pháp theo chu kỳ sản xuất: Theo phương pháp này, chi phí cố định được tính dựa trên chu kỳ sản xuất. Cụ thể là chi phí cố định được tính dựa trên mức độ sử dụng các thiết bị và trang thiết bị sản xuất, phân bổ theo chu kỳ hoạt động của chúng.
 • Phương pháp theo giá trị còn lại: Phương pháp này tính toán chi phí cố định bằng cách tính giá trị còn lại của các tài sản cố định sau khi trừ đi tất cả các chi phí khác để đưa tài sản đó vào hoạt động.

Dù cho phương pháp tính toán chi phí cố định nào được sử dụng, nó đều cung cấp cho các nhà quản lý một cách để định giá các hoạt động kinh doanh và sản xuất, giúp họ ra quyết định đúng đắn và tối ưu hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

4. Chiến lược giúp giảm chi phí cố định

Các chiến lược giúp giảm chi phí cố định trong doanh nghiệp bao gồm:

 • Tối ưu hóa sản xuất: Cải tiến quy trình sản xuất và sử dụng công nghệ hiện đại để tăng năng suất và giảm thời gian sản xuất. Điều này giúp giảm chi phí cố định cho nhân công, vật tư và các nguyên vật liệu khác.
 • Sử dụng dịch vụ chia sẻ: Nếu doanh nghiệp không cần sử dụng các thiết bị, máy móc hoặc kho bãi hàng hóa một cách liên tục, họ có thể sử dụng dịch vụ chia sẻ để giảm chi phí cố định. Ví dụ như thuê chỗ để lưu trữ hàng hóa hoặc thuê máy móc, thiết bị chỉ khi cần sử dụng.
 • Điều chỉnh cơ cấu nhân sự: Nếu doanh nghiệp có quá nhiều nhân viên trong khi sản lượng không đáp ứng được thì nên điều chỉnh cơ cấu nhân sự để giảm chi phí cố định. Điều này có thể bao gồm tăng năng suất lao động, giảm số lượng nhân viên hoặc tăng thời gian làm việc của nhân viên hiện có.
 • Thuê văn phòng ảo: Thay vì thuê một văn phòng đầy đủ, doanh nghiệp có thể thuê văn phòng ảo để giảm chi phí cố định. Văn phòng ảo cung cấp địa chỉ và số điện thoại, và các dịch vụ hỗ trợ khác như email, fax và chăm sóc khách hàng.
 • Điều chỉnh chi phí quảng cáo: Doanh nghiệp có thể tìm kiếm các hình thức quảng cáo chi phí thấp hoặc dùng các kênh truyền thông trực tuyến để tiết kiệm chi phí.
 • Điều chỉnh giờ làm việc: Việc điều chỉnh giờ làm việc, nghỉ phép, làm việc từ xa,… sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí cố định cho nhân sự.

Tóm lại, giảm chi phí cố định là một phần quan trọng của quản lý tài chính doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng các chiến lược trên, doanh nghiệp có thể giảm thiểu chi phí cố định và tăng lợi nhuận.