Lợi nhuận gộp (Gross Profit) là gì? Công thức tính lợi nhuận gộp

0
3228

Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính lợi nhuận gộp như thế nào? Hãy cùng Kế toán Excel tìm hiểu chi tiết hơn về loại lợi nhuận này nhé.

loi nhuan gop la gi

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (tiếng Anh là Gross Profit) là loại lợi nhuận công ty tạo ra sau khi trừ đi các chi phí liên quan tới việc sản xuất và bán sản phẩm hay các chi phí liên quan tới việc cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận gộp xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty và có thể tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) từ doanh thu.

Lợi nhuận gộp còn được gọi là lợi nhuận bán hàng (sale profit) hoặc tổng thu nhập (gross income).

Lợi nhuận gộp cho ta biết những gì?

Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng lao động và vật tư của một công ty để sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ.

Chỉ số này chủ yếu xem xét về chi phí biến đổi (chi phí biến động theo mức sản lượng) như:

  • Nguyên vật liệu
  • Lao động trực tiếp
  • Hoa hồng cho nhân viên sale
  • Phí thẻ tín dụng khi khách hàng mua hàng
  • Thiết bị (có thể khấu hao dựa trên mức sử dụng)

Công thức tính lợi nhuận gộp

Công thức tính lợi nhuận gộp như sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán

Theo như định nghĩa trên, lợi nhuận gộp không bao gồm chi phí cố định như tiền thuê, quảng cáo, bảo hiểm, tiền lương nhân viên không trực tiếp sản xuất và vật tư văn phòng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng một phần chi phí cố định được ấn định cho mỗi đơn vị sản xuất theo tổng chi phí hấp thụ (phương pháp tính giá toàn bộ), vốn này được yêu cầu cho báo cáo bên ngoài theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Ví dụ: Một nhà máy sản xuất 10.000 vật dụng trong 1 khoảng thời gian nhất định và công ty trả 30.000$ tiền thuê nhà => chi phí 3$ sẽ được phân bổ cho mỗi vật dụng theo tính giá toàn bộ.

Khá nhiều người thường nhầm lẫn lợi nhuận gộp với EBIT (lợi nhuận hoạt động) hay thu nhập trước lãi vay và thuế, đây là khoản lợi nhuận của công ty trước khi tính lãi và thuế. Lợi nhuận hoạt động được tính bằng cách lấy lợi nhuận gộp trừ chi phí hoạt động.

So sánh lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp có thể sử dụng để tính toán một số chỉ số khác như tỷ suất lợi nhuận gộp (gross profit margin). Số liệu này khá hữu ích khi so sánh hiệu quả sản xuất của một công ty theo từng khoảng thời gian. Nếu chỉ so sánh lợi nhuận gộp từ năm này sang năm khác hoặc quý này sang quý khác có thể dễ gây hiểu nhầm vì lợi nhuận gộp có thể tăng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp giảm.

Lợi nhuận gộp không được biểu thị bằng giá trị tiền tệ, tỷ suất lợi nhuận gộp theo tỷ lệ phần trăm.

Công thức tính biên lợi nhuận gộp như sau:

Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Doanh thu

Cách sử dụng lợi nhuận gộp

Dưới đây là một ví dụ minh họa cách tính lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp, sử dụng báo cáo thu nhập hàng năm 2018 của Ford Motor Co:

Doanh thu (Đơn vị tính: Triệu $)
Ô tô 141.546
Các dịch vụ tài chính 10,253
Khác 1
Tổng doanh thu 151.800
Chi phí và phí tổn
Giá vốn bán ô tô 126.584
Chi phí bán hàng, hành chính và các chi phí khác 12,196
Dịch vụ tài chính lãi, hoạt động và các chi phí khác 8.904
Tổng giá cả và chi phí 147.684

Để tính lợi nhuận gộp, trước tiên cần cộng giá vốn hàng bán, tổng giá trị kà $126,584

Sau đó tính lợi nhuận gộp bằng cách lấy doanh thu trừ giá vốn hàng bán:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán = $151,800 – $126,584 = $25,216 triệu

Để tính tỷ suất lợi nhuận gộp, chúng ta chia lợi nhuận gộp cho tổng doanh thu:

Tỷ suất lợi nhuận = $25,216 / $151,800 = 16,61%

Con số này so với mức trung bình trong ngành ô tô ở Mỹ là 14% -> cho thấy Ford hoạt động hiệu quả hơn các công ty cùng ngành bán ô tô khác.