Doanh thu thuần là gì? Công thức tính doanh thu thực

0
1273

Doanh thu thuần là một trong những số liệu quan trọng với người làm kinh doanh và các bạn làm kế toán, tài chính cũng nên biết.

doanh thu thuan

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần (tiếng Anh là Net Revenue) là khoản doanh thu thực tế sau khi khấu trừ các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, chiết khấu thương mại, khuyến mại giảm giá, doanh thu hàng bán bị trả lại.

Doanh thu thuần còn được gọi gọi là doanh thu thực, thu nhập thuần… Đây là khoản thu trước thuế TNDN/TNCN.

Công thức tính doanh thu thuần

Cách tính doanh thu thuần như sau:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

  • Tổng doanh thu: Doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ với tổng các giá trị sản phẩm mà doanh nghiệp bán ra.
  • Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm giá thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế GTGT, chiếu khấu thương mại…

Theo công thức tính doanh thu thuần phía trên, nếu doanh thu thuần dương (>0) có nghĩa doanh nghiệp có lãi, nếu ngược lại (<0) thì chứng tỏ doanh nghiệp đang có khả năng bị phá sản và cần phải có biện pháp được đưa ra để cải thiện tình hình kinh doanh.

Tính doanh thu thuần để làm gì?

Trong báo cáo tài chính, người ta tính doanh thu thuần để xác định kết quả kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.

Thông qua kết quả kinh doanh này, các sếp sẽ đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp là lỗ hay lãi, từ đó có thể điều chỉnh và đưa ra phương hướng kinh dôanh phù hợp hơn.