Hạch toán Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – Tài khoản 337

0
578

Hướng dẫn hạch toán Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – Tài khoản 337 theo Thông tư 200.

hach toan thanh toan theo tien do hop dong xay dung

Nguyên tắc kế toán cần tuân thủ

Việc hạch toán Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

1. Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng phản ánh số tiền khách hàng cần trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.

2. Tài khoản 337 chỉ áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Tài khoản 337 không áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện được khách hàng xác nhận.

3. Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự lập, không phải chờ khách hàng xác nhận.

Nhà thầu phải lựa chọn phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành và giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xác định giá trị phần công việc đã hoàn thành và lập chứng từ phản ánh doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ.

Căn cứ để ghi vào bên Có TK 337 là hoá đơn được lập trên cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền ghi trên hoá đơn là căn cứ để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.

4. Tài khoản 337 phải được theo dõi chi tiết theo từng hợp đồng xây dựng.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 337

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng có nội dung phản ánh như sau:

Bên Nợ: Phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu đã ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng dở dang.

Bên Có: Phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Nợ: Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng lớn hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Có: Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng nhỏ hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng không có tài khoản cấp 2.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 337 trong một số giao dịch kinh tế

1. Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định, ghi như sau:

Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
     Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi như sau:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
     Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

3. Khi nhà thầu nhận được tiền của khách hàng thanh toán, ghi như sau:

Nợ các TK 111, 112
     Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Trên đây là một số thông tin và hướng dẫn cơ bản hạch toán thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – Tài khoản 337 theo Thông tư 200. Chúc các bạn thực hiện hạch toán thành công!!