Các phím tắt vàng trong Excel dành cho kế toán

0
1326

Kế toán là một trong những công việc gắn liền với excel. Chính vì vậy, chúng ta cần tới các phím tắt excel để giúp cho công việc được thực hiện nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian.

Dưới đây là những phím tắt trong excel dành cho kế toán.

phim tat trong excel

Nội dung bài viết

Các phím tắt cơ bản trong Excel

Các phím tắt cơ bản nhất trong Excel bao gồm:

 • Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ văn bản hoặc toàn bộ bảng tính trong
 • Ctrl + B : Chữ đậm
 • Ctrl + I : Chữ nghiêng
 • Ctrl + U : Chữ gạch chân
 • Ctrl + C : Copy dữ liệu
 • Ctrl + X : Cắt dữ liệu
 • Ctrl + V : Dán dữ liệu copy hoặc cắt
 • Ctrl + F : Bật hộp thoại tìm kiếm
 • Ctrl + H : Tìm kiếm và thay thế cụm từ
 • Ctrl + O : Mở file đã lưu
 • Ctrl + N : Mở một file mới
 • Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn
 • Ctrl + R : Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải
 • Ctrl + S : Lưu tài liệu
 • Ctrl + W : Đóng tài liệu (giống lệnh Alt + F4)
 • Ctrl + Z : Hủy thao tác vừa thực hiện hoặc quay trở lại trạng thái vừa thực hiện
 • Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
 • Ctrl + 1 : Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)
 • Ctrl + 0 : Ẩn cột (giống lệnh hide)
 • Ctrl + shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn (giống lệnh unhide)
 • Ctrl + 9 : Ẩn hàng (giống lệnh hide)
 • Ctrl + shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn (giống lệnh unhide
 • Ctrl + 8 : Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại
 • Ctrl + (-) : Xóa các ô, khối ô hàng (bôi đen)
 • Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống
 • Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ
 • Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ
 • Ctrl + F4: Đóng bảng tính
 • Alt + F4: Thoát Excel
 • Alt + tab : Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp
 • Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng
 • Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng anh (A) sang tiếng việt (V)
 • Alt + <- : Hủy thao tác vừa thực hiện (nó giống lệnh Undo)
 • Shift + F2 : Tạo chú thích cho ô
 • Shift + F10 : Hiển thị thực đơn hiện hành (giống như ta kích phải chuộ)
 • Shift + F11 : Tạo sheet mới.

Các phím tắt định dạng số như sau:

 • Ctrl + Shift + #: Áp dụng định dạng ngày theo kiểu ngày, tháng và năm
 • Ctrl + Shift + @: Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút, và chỉ ra AM hoặc PM
 • Ctrl + phím Shift + %: Áp dụng các định dạng phần trăm không có chữ số thập phân
 • Ctrl + phím Shift + ^: Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân
 • Ctrl + phím Shift + !: Áp dụng định dạng số với hai chữ số thập phân và dấu trừ (-) cho giá trị âm
 • Ctrl + Shift + $: Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân
 • Ctrl + Shift + ~: Áp dụng định dạng số kiểu General.

Các phím tắt về di chuyển trong Excel

Các phím tắt liên quan tới di chuyển trong Excel như sau:

 • Ctrl + Mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp
 • Ctrl + Home: Về ô đầu Worksheet (A1)
 • Ctrl + End: Về ô có dữ liệu cuối cùng
 • Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1
 • Ctrl + Shift + End: Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng.
 • PgUp: Di chuyển lên trên một màn hình tính
 • PgDn: Di chuyển xuống dưới một màn hình tính
 • Alt + PgUp: Di chuyển sang trái một màn hình tính
 • Alt + PgDn: Di chuyển sang phải một màn hình tính

Các phím tắt thao tác với Dòng, Ô và Cột trong Excel

Các phím tắt liên quan tới dòng, ô và cột trong excel như sau:

 • F2: Đưa con trỏ vào trong ô
 • F4: Lặp lại thao tác trước
 • F12: Lưu văn bản với tên khác (nó giống với lệnh Save as đó)
 • Ctrl + Spacebar: Chèn cột
 • Shift + Spacebar: Chèn dòng
 • Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới
 • Ctrl + 0: Ẩn các cột hiện tại
 • Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn
 • Alt + h,a,r: Căn ô sang phải
 • Alt + h,a,c: Căn giữa ô
 • Alt + h,a,l: Căn ô sang trái
 • Alt + I + C (“I”: insert – chèn, “C”: column – cột): Chèn cột mới
 • Alt + I + R (“I”: insert – chèn, “R”: row – hàng): Chèn hàng mới
 • Ctrl + Shift + dấu cộng (+): -> Một hộp thoại Insert (chèn) sẽ xuất hiện để bạn lựa chọn giữa di chuyển ô hay chèn thêm hàng hoặc cột: Chèn nhiều hàng hoặc nhiều cột.

Các phím tắt liên quan tới Sheet trong Excel

phim tat thao tac sheet

Sheet trên Excel là các trang trên cùng một file Excel.

 • Ctrl + Tab, Ctrl + F6: Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở
 • Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn
 • Ctrl + F2: Xem trước khi in

Phím tắt chuyển sheet trong Excel (tương tự chuyển tab trong trình duyệt web):

 • Ctrl + PgUp (hoặc Page Up): Chuyển sang sheet liền ngay bên trái (liền trước)
 • Ctrl + PgDn (hoặc Page Down): Chuyển sang sheet liền ngay bên phải (liền sau)

Trên đây là toàn bộ các phím tắt trong Excel giúp kế toán có thể nhanh chóng thực hiện các thao tác trên Excel, giúp kế toán nhanh chóng thực hiện các nghiệp vụ kế toán.