Hạch toán Hàng bán bị trả lại – Tài khoản 5212

0
1023

Hướng dẫn hạch toán Hàng bán bị trả lại theo Thông tư 200 và Thông tư 133.

Trong một số trường hợp hàng bán bị khách hàng trả lại do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng, hàng kém chất lượng, mất phẩm chất, sai chủng loại, quy cách… kế toán sẽ phải hạch toán ra sao? Cùng Kế toán Excel tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé.

Chuẩn bị:

  • Khi bên mua xuất trả hàng cho bên bán cần phải xuất hóa đơn hàng bán trả lại
  • Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 thì hạch toán vào tài khoản 5212
  • Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 thì hạch toán vào tài khoản 511

Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại

  1. Trường hợp là bên bị khách hoàn trả hàng

a) Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng

  • Ghi nhận doanh thu, ghi như sau:

Nợ TK 111, 112, 131
     Có TK 511
     Có TK 33311

  • Ghi nhận Giá vốn, ghi như sau:

Nợ TK 632
     Có TK 156

b) Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

  • Khi nhập kho, hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:

Nợ TK 156
     Có TK 632

  • Ghi giảm Doanh thu:

Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) (Nếu theo TT 200)
Nợ TK 511 – (Nếu theo TT 133)
Nợ TK 33311 – (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)
     Có các TK 111, 112, 131,… Tổng số tiền trên hóa đơn

  • Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)
     Có các TK 111, 112…

Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
     Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

  2. Trường hợp là bên trả lại hàng

a, Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

  • Ghi tăng hàng hóa, tài sản… như sau:

Nợ 156, 152, 153, 211 …
Nợ 1331 (nếu có)
     Có 111, 112, 331

b) Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

  • Ghi giảm giá trị hàng hóa như sau:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại
     Có TK 156, 152, 153 … – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
     Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

Chúc các bạn thực hiện hạch toán hàng bán bị trả lại chính xác và thành công!