Cách xác định doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

0
579

Việc xác định doanh nghiệp thuộc loại hình Doanh nghiệp vừa, nhỏ hay siêu nhỏ rất quan trọng, đặc biệt trong việc áp dụng chế độ kế toán phù hợp cho doanh nghiệp.

Các quy định cụ thể về doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ như xác định lĩnh vực hoạt động, số lao động tham gia BHXH, xác định tổng nguồn vốn, tổng doanh thu của doanh nghiệp và cách kê khai cụ thể sẽ được Kế toán Excel tổng hợp chi tiết trong bài viết sau đây.

(Dựa theo Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

xac dinh doanh nghiep vua nho va sieu nho

Nội dung bài viết

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ

Dựa theo quy mô doanh nghiệp, chúng ta có thể phân loại doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ như sau:

Loại hình doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động CĐKT Áp dụng
Nông – Lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng Thương mại, dịch vụ
Doanh nghiệp vừa Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 200 người Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 100 người Chế độ kế toán theo Thông tư 133 hoặc Thông tư 200
Tổng doanh thu năm =< 200 tỷ / tổng nguồn vốn =< 100 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm =< 300 tỷ / tổng nguồn vốn =< 100 tỷ đồng.
Doanh nghiệp nhỏ Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 100 người Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 50 người
Tổng doanh thu năm =< 50 tỷ / tổng nguồn vốn =< 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm =< 100 tỷ / tổng nguồn vốn =< 50 tỷ đồng.
Doanh nghiệp siêu nhỏ Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 10 người Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 10 người Chế độ kế toán theo Thông tư 132
Tổng doanh thu năm =< 3 tỷ / tổng nguồn vốn =< 3 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm =< 10 tỷ / tổng nguồn vốn =< 3 tỷ đồng.

Với từng tiêu chí như trên, chúng ta sẽ có các cách xác định tiêu chí cụ thể như sau:

Cách xác định các tiêu chí doanh nghiệp

  #1 Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định dựa theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật về chuyên ngành.

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định căn cứ theo lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất sẽ xác định theo lĩnh vực hoạt động có nhiều lao động nhất.

  #2 Xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm

Số lao động tham gia BHXH được tính là toàn bộ số lao động do DN quản lý, sử dụng và trả công, lương tham gia BHXH theo pháp luật về BHXH.

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm = Tổng số lao động tham gia BHXH của năm / số tháng trong năm, được xác định trên chứng từ nộp BHXH của năm trước liền kề mà DN đã nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp DN hoạt động dưới 1 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

  #3 Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên BCTC của năm trước liền kề mà DN nộp cơ quan quản lý thuế.

Nếu DN hoạt động dưới 1 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của DN tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm DN đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

  #4 Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN và được xác định trên BCTC năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Nếu DN hoạt động dưới 1 năm hoặc trên 1 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định như bảng trên.

Hướng dẫn kê khai doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 39/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp vừa và nhỏ tự xác định và kê khai quy mô doanh nghiệp là vừa, nhỏ hay siêu nhỏ và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai đúng hay sai.

Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh và kê khai lại. Việc kê khai phải được thực hiện trước thời điểm doanh nghiệp vừa hưởng nội dung hỗ trợ.

Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô doanh nghiệp để được hưởng hỗ trợ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí, chi phí liên quan đã nhận hỗ trợ.

Doanh nghiệp có thể truy cập http://www.business.gov.vn/ để được hỗ trợ thông tin, dịch vụ và các ứng dụng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Download mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ – Tải xuống

to khai xac dinh doanh nghiep vua nho va sieu nho