Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế ra sao?

0
491

Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế ra sao? Kế toán thuế chuyên sâu thực hiện những nhiệm vụ gì?

Cùng Kế toán Excel tìm hiểu chi tiết về kế toán thuế trong bài viết này nhé.

Nội dung bài viết

1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế (tiếng Anh là Tax Accounting) là một lĩnh vực quan trọng trong lĩnh vực kế toán, liên quan đến việc xử lý các khoản thuế liên quan đến doanh nghiệp.

Kế toán thuế đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn của các khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp đến cơ quan thuế.

Công việc kế toán thuế bao gồm việc xác định các khoản thuế phải nộp, tính toán số tiền thuế, lập báo cáo thuế, đóng thuế, và thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, nộp, hoàn trả thuế, phát hành hóa đơn, và kiểm tra thuế.

ke toan thue

Kế toán thuế đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế và tránh các rủi ro về pháp lý và tài chính cho doanh nghiệp.

Nếu các khoản thuế không được xử lý đúng cách, doanh nghiệp có thể bị phạt hoặc bị kiện toàn doanh thu và lợi nhuận. Do đó, kế toán thuế là một yếu tố không thể thiếu để đảm bảo sự thành công và phát triển của doanh nghiệp.

2. Công việc của kế toán thuế

Các công việc cụ thể của một kế toán thuế doanh nghiệp được chia ra từng giai đoạn bao gồm:

  #Các công việc đầu năm

Trong khoảng đầu năm, các kế toán thuế cần thực hiện các công việc như sau:

  #Công việc cuối năm

Các công việc kế toán cần thực hiện trong giai đoạn cuối năm như sau:

 • Làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý IV
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
 • Lập báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

  #Công việc hàng ngày

Các công việc một kế toán thuế cần thực hiện hàng ngày như sau:

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ liên quan (đầu vào, đầu ra) khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để làm căn cứ kê khai thuế và hạch toán.
 • Tiến hành xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn
 • Nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai cần phải tiến hành xử lý theo quy định.
 • Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ theo quy định để đảm bảo không rách nát, cháy hỏng

  #Công việc hàng tháng

Các công việc hàng tháng của kế toán thuế bao gồm:

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng). Hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê khai vào tháng đó. Hóa đơn đầu vào được kê khai tháng nào cũng được nhưng phải thực hiện trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu DN kê khai theo tháng)
 • Lập tờ khai các loại thuế khác (nếu có)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (áp dụng với DN mới thành lập dưới 12 tháng)

  #Công việc hàng quý

Các công việc hàng quý kế toán thuế cần thực hiện bao gồm:

 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN theo quý
 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (nếu DN kê khai theo quý)