Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp ra sao?

0
491

Kế toán tổng hợp là vị trí kế toán duy trì và đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ, sổ sách kế toán doanh nghiệp.

Trong bài viết này hãy cùng Kế toán Excel tìm hiểu kế toán tổng hợp là gì, kế toán tổng hợp thực hiện những công việc gì nhé.

Nội dung bài viết

1. Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp (tiếng Anh là General Accountant) là một phần của lĩnh vực kế toán, bao gồm việc thu thập, xác định, ghi nhận, phân tích và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức hoặc công ty.

ke toan tong hop

Kế toán tổng hợp có nhiều phạm vi, từ việc xử lý các giao dịch hàng ngày của công ty đến việc phân tích dữ liệu tài chính để tạo ra các báo cáo tài chính, đồng thời cũng bao gồm các công việc liên quan đến quản lý và kiểm soát chi phí, quản lý tài sản cố định, quản lý tiền mặt, các hoạt động kinh doanh và nhiều khía cạnh khác liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán tổng hợp là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh và giúp cho các doanh nghiệp đưa ra quyết định tài chính đúng đắn và hiệu quả.

2. Các công việc của kế toán tổng hợp

  #Công việc hàng ngày

Các công việc hàng ngày của kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Hướng dẫn các kế toán viên thực hiện công việc, điều phối hoạt động và giải đáp thắc mắc cần thiết
 • Thu thập và xử lý các thông tin, tài liệu, chứng từ kế toán thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như mua bán hàng hóa, công cụ dụng cụ, thu – chi tiền…
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, nghiệp vụ khác…
 • Theo dõi và quản lý công nợ
 • Theo dõi, tính toán giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm, tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ kiện kèm chi phí sản xuất dở dang.
 • Kiểm tra, giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (xuất, nhập), thời gian tồn kho thông qua kế toán kho.

  #Công việc hàng tháng

Các công việc hàng tháng của kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Theo dõi và giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng, định mức sản phẩm
 • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên, các khoản trích theo lương
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ, hạch toán các khoản phân bổ đó.
 • Tính, trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán trích khấu hao TSCĐ.
 • Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng
 • Đối chiếu và cung cấp các số liệu chi tiết các tài khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.
 • Bút toán phân bổ và kết chuyển
 • Lập báo cáo thuế theo quy định (tờ khai thuế GTGT, TNCN)
 • Theo dõi, kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, vào, thuế TNCN
 • Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý (Báo cáo quản trị về tài chính, tổng chi phí, doanh thu…)

  #Công việc hàng quý

Công việc hàng quý của kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý (nếu DN kê khai thuế theo quý)
 • Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (không cần nộp tờ khai, tự tính số tiền thuế TNDN, nếu có phát sinh thì nộp thuế)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 • Lập báo cáo nội bộ
 • Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành và lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản
 • Kiểm tra và đối chiếu số liệu chi tiết từng phần với sổ cái

  #Công việc hàng năm

Công việc hàng năm của kế toán tổng hợp chia theo đầu năm và cuối năm, cụ thể:

Các công việc đầu năm của kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Nộp tiền thuế môn bài
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (DN đã và đang hoạt động chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, DN mới thành lập cần nộp cả 2).
 • Thực hiện bút toán đầu năm tài chính mới bao gồm: Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũHạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Các công việc cuối năm của kế toán tổng hợp bao gồm:

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp với báo cáo chi tiết hay không
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN năm
 • Lập báo cáo quản trị (nếu được yêu cầu)
 • Thực hiện in sổ sách theo quy định (bao gồm sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo xuất nhập tồn kho, sổ chi tiết…).

Trên đây là những thông tin cơ bản về kế toán tổng hợp. Thực tế không có quy định rõ ràng trong các công việc các vị trí kế toán. Mỗi công ty sẽ có những yêu cầu và quy định về công việc của các kế toán viên.