Giảm trừ gia cảnh là gì? Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 2022

0
498

Giảm trừ gia cảnh là một trong những điều mà người lao động nào cũng cần biết, đặc biệt là những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu toàn bộ những thông tin quan trọng về giảm trừ gia cảnh cũng như quy định mới nhất về giảm trừ gia cảnh nhé.

Nội dung bài viết

Giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh là mức tiền bạn sẽ được trừ vào khoản thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Có thể nói, với những người có thu nhập thông thường (không có các khoản thu nhập miễn thuế theo quy định) nếu mức giảm trừ gia cảnh lớn hơn hoặc bằng tổng thu nhập thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chính vì vậy mà đây là một trong những thông tin tương đối quan trọng với hầu hết chúng ta.

giam tru gia canh

Các loại giảm trừ gia cảnh

Theo quy định, giảm trừ gia cảnh bao gồm 2 loại:

 • Giảm trừ gia cảnh bản thân
 • Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn từng loại nhé.

  #1 Giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Công văn 801/TCT-TNCN cùng Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14:

Mức giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế từ ngày 1/7/2020 trở về trước là 9.000.000 đồng và từ ngày 1/7/2020 trở đi là 11.000.000 đồng.

Mức giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế (NNT) áp dụng như sau:

 • NNT có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, công, kinh doanh thì tại 1 thời điểm (tính theo tháng), NNT lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại 1 nơi.
 • Với cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 1 hoặc từ tháng đến Việt Nam (nếu là lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam) đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời khỏi Việt Nam trong năm thuế (tính đủ theo tháng).
 • Nếu trong năm tính thuế chưa giảm trừ cho bản thân hay đã giảm trừ cho bản thân nhưng chưa đủ 12 tháng thì sẽ được giảm trừ đủ 12 tháng khi tiến hành quyết toán thuế.

  #2 Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Cũng theo quy định trên, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ ngày 1/7/2020 trở về trước là 3.600.000 đồng/người/tháng và từ 1/7/2020 trở đi là 4.400.000 đồng/người/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc áp dụng như sau:

 • NNT cần đăng ký thuế và được cấp mã số thuế mới được tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc.
 • NNT cũng cần phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và được cơ quan thuế cấp MST cho người phụ thuộc, cũng được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm tính từ khi đăng ký.
 • Các cá nhân là người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày thông tư 111/2013/TT-BTC được thi hành thì tiếp tục GTGC tới khi được cấp mã số thuế.
 • Nếu NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc trong năm tính thuế thì sẽ được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi NNT quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Với các cá nhân không nơi nương tựa mà NNT đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện của luật pháp thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm thuế đó, quá thời hạn sẽ không được tính giảm trừ cho năm đó.
 • Mỗi người nộp thuế chỉ được tính giảm trừ 1 lần vào 1 NNT trong năm tính thuế. Trường hợp 2 hoặc nhiều NNT có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 1 người nộp thuế.

Đăng ký giảm trừ gia cảnh

Về loại giảm trừ gia cảnh bản thân các bạn sẽ không cần phải đăng ký.

Nếu bạn có người phụ thuộc, bạn cần phải đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc để được giảm trừ nhé. Chi tiết về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc các bạn có thể xem trong bài viết về Đăng ký người phụ thuộc.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc